1. PLATFORMA EDUKACYJNA
 
2. WARSZTATY KLUBOWE 
 
Są to coroczne warsztaty przeznaczone wyłącznie dla członków Klubu. Na warsztaty zapraszani są międzynarodowi eksperci, którzy przekazują swoją wiedzę członkom Klubu. 
 
3. RAZEM NA ESCRS!
 
Co roku członkowie Klubu spotykają się podczas Kongresu Europejskiego Towarzystwa Zaćmy i Chirurgi Refrakcyjnej aby omówić bieżące sprawy oraz dalszą strategię rozwoju Klubu. 
 
4. KURS ABC PRESBIOPII 
 
W roku 2018 Klub opracował jednolity kurs pt. ABC Presbiopii. Kurs jest prezentowany przez członków Klubu na najważniejszych konferencjach okulistycznych w Polsce w celu podnoszenia wiedzy polskich specjalistów w zakresie nowoczesnych metod korekcji starczowzroczności. 
 
5. CYKL JESIENNYCH KONFERENCJI - PRESBIOPIA 
 
Jedyne wydarzenie naukowe w Polsce poświęcone wyłącznie prezbiopii. Jest to autorska, cykliczna listopadowa konferencja Polskiego Klubu Presbiopia 21 odbywająca się w Poznaniu. Zobacz jak wyglądał rok 2017 - PRESBIOPIA 2017
 
6. OGÓLNOPOLSKA KAMPANIA EDUKACYJNA
 
Jesteśmy obecni na konferencjach i w mediach. Członkowie Klubu dostarczają najnowszą wiedzę w zakresie korekcji prezbiopii w całej Polsce. 

Sekcja Polskiego Klubu Presbiopia 21

Polski Klub Presbiopia 21 powstał w kwietniu 2016 roku w Poznaniu z inicjatywy prof. nadzw. dr. hab. med. Andrzeja Grzybowskiego. Impulsem do stworzenia pierwszej w Polsce grupy ekspertów zajmujących się presbiopią była jednogłośna opinia środowiska o braku powszechnego dostępu do wysokiej jakości wiedzy z zakresu nowoczesnych metod korekcji starczowzroczności.

Klub zrzesza polskich oraz zagranicznych praktyków oraz profesorów okulistyki zajmujących się nowoczesnymi metodami korekcji starczowzroczności w Polsce.

zaloguj się aplikuj

 
 

Partnerzy Platformy Edukacyjnej